Młody rolnik

Nabór wniosków: 30 sierpnia – 16 października 2023

O programie

Zmiany w tegorocznym naborze:

  • Kwota dotacji została zwiększona ze 150 000 zł do 200 000 zł.
  • Nie musisz przechodzić na ubezpieczenie w KRUS. Będziesz mógł jednocześnie pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo.
  • Czas naboru wniosku został skrócony do miesiąca.

Koszty Kwalifikowane

Co najmniej 70% środków musi być przeznaczone na zakup środków trwałych takich jak:
• nowe maszyny i urządzenia;
• grunty rolne;
• zwierzęta do stada podstawowego;
• inwestycje budowlane, remonty, modernizacje

Pozostałe 30% środków można przeznaczyć na środki do produkcji takie jak:
• paliwo rolnicze;
• środki ochrony roślin;
• nawozy mineralne lub organiczne;
• pasze dla zwierząt;
• pozostałe środki do produkcji rolnej

Warunki

 Nie ukończyłeś/łaś 41 roku życia.

Rozpoczęcie działalności rolniczej to:
• nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich
• złożenie wniosku o płatności bezpośrednie
• skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW
• prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej
• ubezpieczenie w KRUS jako rolnik

Nie otrzymałeś dotacji z programów takich jak: Premia dla młodych rolników, Modernizacja gospodarstw rolnych.