Restrukturyzacja małych gospodarstw

Nabór wniosków: 28 września – 27 października 2023

O programie

120 000 zł

gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną

100 000 zł

pozostałe gospodarstwa

Wymagania

Wkład własny w wysokości 15%.

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: I rata 80%, II rata 20% – zwrot części poniesionych kosztów.

Skorzystanie z Restrukturyzacji małych gospodarstw, Młodego rolnika, Modernizacji czy innych programów z PROW w latach ubiegłych nie wyklucza z udziału w Rozwoju małych gospodarstw.

Dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 000 euro